Riksgäldens app "Premiekollen" bevakar dina premieobligationer och håller koll på dina vinster. I det här projektet arbetade jag med UI/UX och apputveckling.